Το Σπίτι των Παραμυθιών - Το Μουσείο Αλλιώς

Story Changers “Enhancing Pupils’

1η Διακρατική Συνάντηση για το έργο Story Changers “Enhancing Pupils’ Social
Skills and Enriching Teaching Methods Through Storytelling and Virtual Reality”

Online via Zoom
23 and 24 February 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η 1η Διακρατική Συνάντηση για το έργο Story Changers πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23 και 24
Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του έργου:
M.M.C Management Center Ltd (Κύπρος),
Eurocircle Association (Γαλλία),
Αλεξανδρίδης Θεοφάνης & ΣΙΑ Ε.Ε. / Omegatech (Ελλάδα),
Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα (Κύπρος),
St. Joseph Mater Boni Consilii School (Μάλτα),
Ιερά Μονή Αγίου Ιωσήφ / Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’Arc (Ελλάδα), Escola A. Aguilera / Escola Sant Josep (Ισπανία) και το
Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών (Ελλάδα).
Το έργο Story Changers απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αυτογνωσία κλπ.) μέσω του συνδυασμού της αφήγησης ιστοριών και της εικονικής πραγματικότητας (VR). Ακόμη, το έργο έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και των γνώσεων πληροφορικής των εκπαιδευτικών μέσω της ένταξης της αφήγησης ιστοριών και της εικονικής πραγματικότητας στη διδασκαλία τους.
Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης ο συντονιστής-εταίρος του έργου, M.M.C Management Centre Ltd, παρουσίασε τον σκοπό, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και τα πνευματικά παραδοτέα του έργου. Στη συνέχεια, ο συντονιστής του πρώτου παραδοτέου, οργανισμός Eurocircle, παρουσίασε τις επιμέρους δραστηριότητες για την υλοποίηση του παραδοτέου. Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο και τη μορφή του εντύπου στο οποίο οι εταίροι θα καταγράψουν τις καλές πρακτικές που θα εντοπίσουν όσον αφορά τη χρήση της αφήγησης ιστοριών, της εικονικής πραγματικότητας ή/και άλλων τεχνολογιών ή και τον συνδυασμό αυτών με στόχο την ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων των μαθητών. Ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τις καλές πρακτικές τέθηκε το τέλος του ερχόμενου Απριλίου, έτσι ώστε η σύνθεση του Οδηγού Καλών Πρακτικών να αρχίσει τον Μάιο.
Η δεύτερη μέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση των εταίρων σχετικά με τη διαχείριση του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και των δραστηριοτήτων του, καθώς και την πληροφόρηση για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του.


Τον Ιούλιο του 2021 ολοκληρώθηκε ο οδηγός για εκπαιδευτικούς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την επινόηση ιστοριών που στη συνέχεια θα μπορούν να αξιοποιηθούν για να παρουσιαστούν με video εικονικής πραγματικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού και την παρουσίασή του επινοήσαμε δύο ιστορίες πολλαπλών επιλογών ακολουθώντας τον οδηγό και καταλήξαμε σε μορφή που δόθηκε για την δημιουργία δύο σεναρίων εικονικής πραγματικότητας


Το έργο Story Changers χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://storychangers.projectsgallery.eu

FACEBOOK


Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι erasmus_logo-2-300x78-1.jpg

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εργαστήριο Αφηγηματικής Τέχνης

Το «Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών» και η «Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης» οργανώνουν εργαστήριο Αφηγηματικής Τέχνης στην Αθήνα, από Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιούνιο 2022, δύο Σαββατοκύριακα το μήνα στο «Σπίτι των Παραμυθιών το Μουσείο Αλλιώς».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

RSS
Follow by Email
YouTube